Faculty list

Name
Dr.Mukteswariah Dr.Manilal, SVIMS, Tirupati Dr.Satish Pawar, Hyderabad Dr.Swathi, Ahmedabd
Dr.N.V Ramanaiah Dr.Aravind Krishnamurthy, Adayar Cancer Institute, Chennai Dr.Ganesh Nagarajan Mumbai Dr.Jayesh Rawal, Mehsana Dr. Satish Kumar, Madurai
Dr.Shashidhar, KIMS, Hubli Dr.Kaustab Patel Ahmedabad
Dr.G.V. Prakash Dr.Ramesh A, Queen Hospital, Vizag Dr.Prthamesh pai Mumbai DR.KS Gopinath Bangalore
Dr.Rama Subba Reddy Dr.Sivanath Reddy Gajjala, Tirupati DR.Chandrashekar, Hyderabad
Dr.Gouri Pantavidya Mumbai
Dr.Saradindu Gosh, Kolkata
Dr.Vishal Rao, Bangalore
Dr.M Vijaykumar Mangalore
Dr.Amitabh Jena, SUM Hospital, Bhubaneswar Dr.M Srinivasulu Hyderabad
Dr.Suryasen
Dr. Narnendra Hulikal
Dr.Deo SVS AIIMS, Delhi Dr.Devendra Chaukar, Mumbai Dr.TS Rao Hyderabad
Dr.Subrmanya BV
Dr.Pranabandhu Das
Dr.Srinivas Rao
Dr.Bhargavi
Dr.Ravishankar
Dr.Venkatachala, Bengaluru Dr.Gyanchand,Lucknow Dr.Manoj Pandey Varnasi (M)
Dr.K.Manohar Dr.Caleb Harris, NEIGRIHMS, Shillong Dr.Harith Chaturvedi, Delhi Dr.Madhu Muralee, Trivandurm
Dr.Subbaiah, Chennai
Dr.Rohan Guttty Mangalore
Dr.Santosh Chikkaraddi Hubbali
Dr.B.Sri Hari Rao Dr.Sanjay Desai, SAIMS, Indore Dr.Col. Arnab Bandopadyay Kolkotta Dr.Suraj Manjunath Bangalore
Dr.S.Balaram Raju Dr.KVVN Raju, Basavatarakam Indoamerican cancer hospital, Hyderabad Dr.Tanay Shah, Ahmedabd Dr.Ramesh, Madurai
Dr.Manisa Pattanayak, Dehradun
Dr.Bhavana Parikh, Ahmedabad
SO: Dr. Chinna Babu Hyderabad
Dr.Arnab Gupta Kolkotta
Dr.Rajendra Toprani Ahmedabad
Dr.Dhiryasheel Sawanth Mumbai
Dr.Prashanth penumudu JIPMER, Pondicherry Dr.Vijay DG Ahmedabad
Dr.Venkatarami Reddy Dr.Madhu, Hyderabad Dr.Srinivas C Bangalore
Dr. Rakesh S Ramesh, Bangalore
Dr.Gopi Krishna Reddy Dr.Ramakrishna Cancer Institute, Chennai Dr.Sameer Bhattacharya Kolkotta
Dr.Anil Dr. Sandeep Nayak, Fortis Hospital, Bengaluru Dr.Anil Heroor Mumbai
Dr.Nagamuneiah Dr. Somashekar SP Manipal Hospital, Bengaluru Dr.Devendra Parikh Ahmedabad
Dr. Rajkumar, AIIMS, Coimbatore Dr.Tanvir Majid, Mumbai
Dr.Rudra Prasad Acharya, Max Hospital, Delhi Dr.Mahesh Bangalore
Dr. Mallika Tewari Mumbai
Dr.Vikas Mahajan, Chennai)
Dr. Venkatrami Reddy
Dr. Gopal Reddy
Dr.Madhu
Dr.Hari Prasad Dr.Hemanth Vudayaraju, Apollo Hospital, Hyderabad Dr.Manish Bandare, Mumbai
Dr. Ravi Arjunan, KMIO, Bengaluru Dr.KVVN Raju Hyderabad Dr.Ramachandra, Bengaluru Dr.Sathisan Thellisary
Dr. Jaya Prakash C, DBR & SK Hospital, Tirupati Dr.Aswin D Souza Mumbai
Dr. Jayesh Shah Anand Hospital, Surat SO : Dr.Ayyappan Chennai
Dr. Sanjiv Kulgod Hubballi
Dr.Ganesh, Vydehi Bangalore
Dr. Veerendra Rajpurohith Jodhpur
Dr. Sharad Desai Mahathma Gandhi Hospital, Miraj
Dr. Dharmaram Poonia, AIIMS, Rishikesh